Dzień bez papierosa, 31 maja – nie zapomnij!

Dzień 31 maja został ustanowiony jako „Dzień bez Papierosa” i na całym świecie prowadzone są akcje mające na celu zwrócić uwagę społeczeństw w kierunku szkodliwości i problematyki nałogu nikotynowego. Papierosy corocznie przyczyniają się do pogorszenia zdrowia i sytuacji  materialnej wielu ludzi, zatem warto działać w kierunku życia bez tytoniu. Jeśli…

Continue reading